Introduktionskursus om Udviklingshæmning og Misbrug

Kurset er henvendt til medarbejdere, ledere og sagsbehandlere, der igennem deres praksis har mulighed for at påvirke den indsats, der tilbydes den enkelte borger.

Kurset er ikke henvendt til den enkelte misbrugende borger, da formålet med kurset er at klæde personalet på, så de på sigt kan påvirke borgerens kontekst samt udvikle deres egen pædagogisk tilgang.

Om kurset:

Kurset afholdes af Rusmiddelcenter Herning og tager afsæt i, at den enkelte borgers forbrug / misbrug skal ses i forhold til den kontekst, hvori den enkelte indgår.

Kurset er bygget op omkring en række temaer, der samlet og hver især belyser problematikken, og ikke mindst de medfølgende udfordringer den enkelte borgers forbrug / misbrug medfører for vedkommende selv, og vedkommendes omgivelser.

Vores erfaring er, at udviklingshæmmedes ”misbrugsproblematikker”, uanset forbrugets omfang ofte opleves som voldsomt udfordrende for medarbejdergruppen.

Kurset vil derfor ikke blot være vidensformidling, men i allerhøjeste grad også metodeinspirerende i forhold til konkrete indsatser.

Kurset forholder sig dermed aktivt til nogle af de pædagogiske udfordringer, medarbejderne har mulighed for at gøre noget ved i deres daglige praksis.

Kursusindhold:

Kurset er tilrettelagt med oplæg, diskussion og gruppearbejde. Har deltagerne egne cases, som de ønsker at arbejde med, er det vigtigt, at disse sager er anonymiseret.

Kurset indeholder blandt følgende temaer, desuden vil der være plads til diskussion, refleksion og sparring:

  • Hvornår er man misbruger
  • Afdækning af misbruget
  • Sundhedsperspektivet –
  • Psykiatri
  • Udviklingshæmning
  • Lovgivning
  • Botilbuddet og medarbejdernes udfordringer
  • Lokale politikker
  • Pædagogik

Værdigrundlag:

Kurset tager afsæt i, at borgerens misbrug giver mening for den enkelte, uanset om meningen syntes logisk eller ulogisk for andre.

Aktiv misbrugsbehandling forudsætter som regel, at den enkelte borger selv er opsøgende og selv er ansvarlig for at overholde indgåede aftaler.

Dette kursus forholder sig ikke til om den enkelte borger er motiveret eller ej, idet kurset er tilrettelagt for de medarbejdere, der omgiver den enkelte borger.

Ansvaret for forandringen er dermed i nogen grad flyttet væk fra borgeren selv og over på de medarbejdere, der har mulighed for at forandre hverdagens krav, indhold og udfordringer.

Kontakt Rusmiddelcenter Herning og hør nærmere omkring kurset.