Kursus for frontpersonale

Kurset er et tilbud til medarbejdere i Herning Kommune og som har kontakt med borgere over 18 år.

På kurset arbejder vi med: Rusmidlers påvirkning, hvornår er/bliver rusmidler et problem? Hvordan man kan få en større opmærksomhed på mulige rus-problematikker, hvordan man kan snakke om en bekymring for rus-problematikker og hvordan man kan støtte en borger i at søge/være i behandling for sin rus-problematik.

Kurset er over to dage og er gratis at deltage i.

Har du spørgsmål/ønsker nærmere information: Kontakt os og spørg efter Mette eller Heidi.