Tværfaglig kursus

Det tværfaglige kursus ”Når mor og far drikker” udbydes til samarbejdspartnere i Herning Kommune. Der
afholdes kursus 2 gange om året, og hvert kursus består af 3 undervisningsdage. På kursusdagene vil der
være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, film, casearbejde og diskussion.

Målet med kurset er at styrke:

  • De professionelles faglige forudsætninger og handlekompetence i forhold til børn i familier med alkoholproblemer
  • Det tværfaglige og – sektorielle samarbejde med henblik på at sikre en målrettet og koordineret indsats over for familierne med særligt fokus på børnene
  • De professionelle i forhold til opgaven med at sikre tilstedeværelse/udvikle og implementere nye rutiner i egne institutioner

Der undervises i følgende temaer:

Alkohol generelt – definitioner og tal samt alkohols påvirkning

Familiedynamikken – forældre og børns signaler samt roller og adfærd

Hvorfor er du som fagperson vigtig? – den regulerende støtte og den kompenserende voksen.

Personlige, faglige og kulturelle barrierer

Projekt BRUS som en del af RUSmiddelcenter Hernings tilbud.

Børnenes begrænsede livstemaer samt baggrundsviden for vores arbejde i samspillet med børnene.

Konkrete metoderedskaber til samtalen med barnet