Socialindsatsen

Socialindsatsen:

Socialindsatsen er et bostøttetilbud til borger i en socialt udsat situation, som kan have udfordringer med ensomhed, hjemløshed, misbrug, psykiske eller sociale vanskeligheder.

Kerneopgaverne i Socialindsatsen er:

  • At være med til at skabe fundamentet for at udsatte borger kan få, bevare og opholde sig i egen bolig
  • At være med til at støtte borger til et positivt socialt liv og sejre, så borgers livskvalitet øges
  • At være med til at skabe stabilitet og struktur i borgers hverdagsliv 
  • At være med til at støtte borger i et helhedsorienteret perspektiv, hvor vi agerer mellemled og brobyggere, så der skabes tillid mellem borger og de professionelle omkring borger
  • At være parate når borger eller samarbejdspartnere har behov for en hurtig, socialfaglig indsats

Vi arbejder ud fra Housing First metoden. Med den tilgang, at en stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre f.eks. psykisk sygdom, forbrug af rusmidler og det sociale netværk.

Socialindsatsen er servicelovs tilbud § 82 og § 85.

Kontakt os på: vhpudsatte@herning.dk