Behandlingsguide stofmisbrug

Behandlingsguide

Rusmiddelcenter Herning tilbyder behandling, til borgere der har et uhensigtsmæssigt forbrug af stoffer.

Vi tilbyder også samtaler til pårørende, som er nærtstående med en person, som har et forbrug af stoffer.

Behandlingen er gratis og ydes efter Servicelovens § 101, og der er en behandlingsgaranti på 14 dage, som betyder, at du vil komme til første samtale indenfor 14 dage.

Du kan komme i kontakt med Rusmiddelcenter Herning – stof, ved at ringe på tlf.
9628 49 99 og få aftalt samtale med en behandler eller møde op i Åben Rådgivning.

Hvis du ikke kender til Rusmiddelcenter Herning, anbefaler vi, at du møder op i Åben Rådgivning om torsdagen.:

Åben rådgivning

 • Du bliver tilbudt en samtale med en behandler på 15-20 min., hvor du kan få oplysninger om vores behandlingstilbud, og vi kan få lidt oplysninger om dit aktuelle forbrug samt navn, adresse og telefonnummer.
 • Hvis du er over 25 år, vil du få en tid til udredningssamtale, hvis du er under 25 år, vil du blive kontaktet af en behandler.

Udredningssamtale

 • Du bliver tilbudt en udredningssamtale på 1-1½ time. Der kan eventuelt være behov for to udredningssamtaler. Du vil blive spurgt ind til dit brug af euforiserende stoffer, dine helbreds- og sociale forhold. Oplysningerne skal bruges til at vurdere, hvor dine udfordringer og belastninger ligger.
 • Vi benytter et skema ”Addiction Severity Index” (ASI). Til unge under 25 år benyttes også ASI og ”UngMap”.

Visitation

 • Din henvendelse drøftes på en behandlingskonference hvor du visiteres til et behandlingstilbud og får tilknyttet en fast behandler.
  Din behandler vil kontakte dig umiddelbart efter konferencen.

Vores behandlingstilbud

 • Ambulant behandlingsforløb Over 25 år: Tilbuddet består som udgangspunkt af 12 samtaler á en times varighed i løbet af ca. 6 måneder.
 • Under 25 år: Tilbuddet består af 12 samtaler á 45-60 min. varighed i løbet af 12 uger. Der er opfølgningsbehandling afhængig af dine belastninger.
 • Gruppeforløb Der er mulighed for at deltage i gruppeforløb, hashstop-gruppe, efterbehandlingsgruppe.
 • Døgnbehandling iht. Servicelovens §101 jf. § 107 Døgnbehandling bevilges kun efter forudgående udredning og vurdering i Rusmiddelcenter Herning. Valg af behandlingssted sker ud fra en vurdering af dine behov og i samarbejde med dig. Døgnbehandling varer oftest op til 3 måneder, og vi følger op på behandlingen.

Du kan læse mere om de enkelte behandlingstilbud under fanen stofbehandling på hjemmesiden. 

Når du er i behandling

Det har en betydning for behandlingen, at du kan møde forholdsvis upåvirket op til samtalerne. Du vil måske opleve trang til stofferne, uro og rastløshed. Det er helt normalt.

Misbrugsbehandling er en proces. Tilbagefald kan forekomme.

Ved behandlingsstart vil der blive talt med dig om, hvordan du gerne vil have, at vi skal reagere i tilfælde af tilbagefald. Det er vigtigt at komme hurtigt tilbage i behandling efter tilbagefald. Du har måske brug for akut behandling/afgiftning/medicin. Tal med din behandler om det.

Løbende evaluering af behandlingsforløbet

Hver 3. måned vurderes behandlingsforløbet sammen med dig og drøftes på konference.

Afslutning og opfølgning

Behandlingsforløbet afsluttes i samarbejde med dig. Vi vil gerne have lov til at kontakte dig telefonisk til opfølgning 1 måned og 6 måneder efter udskrivning.

Journalisering Der føres en intern journal over dit behandlingsforløb. Vi er forpligtet til at sende statistiske data til Det Nationale Stofregister.

 Anonymitet og samtykke

Ingen oplysninger om dig vil blive videregivet til andre – heller ikke familie – medmindre du har givet dit samtykke til det.