Lægelig misbrugsbehandling

Medicinsk behandling

Lægelig misbrugsbehandling, også kaldet substitutionsbehandling, er en behandling til opioidafhængige, hvor brug af lægemidlerne Metadon eller Buprenorphin indgår som en central del.

Hvis du gennem længere tid, har været afhængig af et opioid, altså morfin eller heroin, kan du tilbydes substitutionsbehandling med Metadon eller Buprenophine.

Metadon er et smertestillende stof, som i sin virkning minder meget om morfin. Det kan anvendes ved:

  • smertebehandling,
  • nedtrapning eller
  • længerevarende ordinationer.

Metadon har en lang halveringstid,12-24 timer, hvor morfin/heroin virker i 6-8 timer.

Metadonen i sig selv påvirker ikke funktionsniveauet.

Buprenorphin virker ligesom andre morfinpræparater som et smertestillende stof. Det anvendes på linje med metadon. Buprenophin har højere beskyttende virkning i forhold til sidemisbrug, fordi det blokerer bedre for opiater end metadon. Buprenophine har en lang halveringstid 20-25 timer.

For at få ordineret Metadon eller Buprenorphin, du skal gennem en udredningssamtale hos en behandler, herefter vil du få en tid ved vores læger.
Vi tilbyder en ambulant indkøring på medicinen, men der er også mulighed for, at dette kan ske i mere beskyttede rammer.

Ring til Rusmiddelcenter Herning – tlf. 9628 4999