Abstinensfri afrusning

Afrusning

Akutbehandling/abstinensfri afrusning med medicin

Når du holder med at drikke efter længere tids overforbrug af alkohol, kan du få fysiske symptomer/gener også kaldet abstinenser.

Symptomerne kan være:

  • Rystelser, svedeture, uro i kroppen, hjertebanken, feber, søvnløshed og hovedpine.
  • Du kan i værste fald risikere at få krampeanfald. Abstinenser kan være farlige.

Abstinenser kan behandles medicinsk. I Rusmiddelcenter Herning er det vores sygeplejerske, som i samarbejde med din egen læge og dig, vurderer behovet for medicinsk behandling for afrusning.
Sygeplejersken vil måle dit blodtryk, din puls og din promille. Hvis det ikke er muligt at se lægen samme dag, bliver der lagt en plan med henblik på opstart af abstinensbehandling.

Behandlingen varer 6-10 dage.

Vi opfordrer dig til tage kontakt til Rusmiddelcenter Herning – hvis du ønsker abstinensfri afrusning – vi bruger den rigtige medicin i de rigtige doser, så du får mindst muligt ubehag af din afrusning start aldrig selv en afrusning.

Efter afrusningen tilråder vi, at du fortsætter med et forløb hos Rusmiddelcenter Herning.