Sundhedsteam for stofmisbrug

sundhedsteamstofmisbrug

I Sundhedsteamet møder du et behandlingsteam bestående af 4 medarbejdere med enten en sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund.

Alle personaler er uddannet til at varetage forskellige sundhedsfaglige opgaver og dermed hjælpe den enkelte, til den rette behandling.

Derudover er der tilknyttet to læge konsulenter, som er ansvarlig for lægelig misbrugsbehandling – substitutionsbehandlingen.