Døgnbehandling

Døgnbehandling – behandling, hvor du opholder dig på en institution hele døgnet

I særlige tilfælde, er ambulant behandling ikke nok for dig. Så kan det være bedre for dig, at du kommer væk fra de vante rammer. Du vil sammen med din behandler finde frem til, at der er behov for mere intensiv behandling.
Du har ret til at søge døgnbehandling, når du selv mener det er den behandlingsform, du har brug for.

Du vil sammen med din behandler lave en ansøgning om døgnbehandling.
På et døgnvisitationsmøde som afholdes en gang i måneden, behandles din ansøgning og døgnudvalget træffer afgørelse om bevilling eller afslag.

Rusmiddelcenter Herning benytter forskellige godkendte døgninstitutioner.
Døgnbehandling er godt men også meget intensivt. Hvis du skal i døgnbehandling, vil stedet altid være, efter en individuel vurdering af, hvad du har brug for.