BRUS

Vi ved, at det kan være rigtig svært at skulle være hjemme som barn eller ung, hvis man skal være mere sammen med en forældre, der drikker meget alkohol, ryger hash eller bruger andre stoffer.

I ungBRUS kan du SMS’e anonymt med os når som helst. Det er vores professionelle behandlere, som du skriver med, og de kan ikke se dit nummer. Prøv selv SMS’en på 22 46 68 38.

https://ungbrus.dk/

Er der nogen i din familie som drikker eller tager stoffer?

Det kan være svært at vokse op i en familie, hvor der er nogen, som drikker meget, ryger hash eller anvender andre rusmidler. Det kan også være svært at vide om der er et problem, og måske er det også pinligt at snakke om. ​I BRUS kan du tale med professionelle voksne, der ved noget om, hvordan rusmidler påvirker en familie. Du kan også møde andre børn og unge, der gerne vil dele erfaringer og ideer til, hvordan du kan passe på dig selv.

Mange børn fortæller, at de føler sig forkerte og ensomme. De oplever, at deres liv er meget forskelligt fra deres kammeraters. De har ikke lyst til at tage kammerater med hjem. De påtager sig ofte et stort ansvar i familien, da deres forældre ikke selv magter det.

Vi tilbyder:

  • Familiesamtaler
  • Individuelle samtaler
  • Gruppeforløb

Forud for et forløb vil du komme til en samtale, hvor du kan høre mere om mulighederne.

Aldersinddelte gruppeforløb for børn og unge i alderen 7 til 25 år

Grupperne er et tilbud til børn og unge, der er vokset op i en familier hvor forældrenes brug af rusmidler forstyrrer.

Har du en mor eller far der drikker for meget, eller tager stoffer. Så kan vores grupper måske være noget for dig. Her får du mulighed for at møde jævnaldrende med de samme tanker og oplevelser, som du har. Her er et frirum til at snakke om ting, du ellers har svært ved at snakke med andre om.

Forud for deltagelse i gruppen, vil der være en for-samtale med dine forældre – (hvis du er under 18 år), hvor du kan høre mere om forløbet.

Herning kommune er med i et projekt, sammen med 11 andre kommuner i regionen. Projektet hedder BRUS, og er et tilbud til børn og unge i alderen 0-25 år som vokser op, eller er vokset op i en familie med rusmiddelproblemer. Projektet har sin egen hjemmeside, hvor du blandt andet kan læse andres historier om det at være barn i en familie hvor rusmidler styrer og forstyrrer.

Link til hjemmesiden: https://ungbrus.dk/