Social tandlæge

Socialtandpleje

Socialtandpleje Herning er et gratis akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandplejetilbud til borgere i særlige socialt udsatte positioner, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Hvem kan få Socialtandpleje?

Borgere i målgruppen kan være:

  • Hjemløse borgere og borgere der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud
  • Borgere der ud fra en konkret vurdering ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud grundet sociale problemer

Socialfaglig konsulent Åse og Lisbeth rådgiver og vejleder om den social tandpleje og tilrettelæggelsen af tilbuddet.

Kontaktinformation/visitation:

vhpudsatte@herning.dk