Voksne børn af alkoholmisbrug

Pårørende stofmisbrug

Voksne børn af alkoholmisbrug (VBM) er Rusmiddelcenter Herning tilbud til dig, som er vokset op i en familie, hvor der har været et overforbrug af alkoholindtag.

Vi ved at 40% af alle børn, som er vokset op i familier med alkoholproblemer oplever besværligheder i voksenlivet. Kan du genkende nogle af disse udsagn, så kan årsagen være, at lige netop du er voksen barn af en misbruger:

  • Er du bange for, at folk kommer tæt på?
  • Har du ofte svært ved at sætte grænser?
  • Er du ofte i tvivl om, du kan stole på andre?
  • Er du ofte i tvivl om, du gør det rigtige?
  • Har du ofte brug for at kontrollere?
  • Bliver du ofte i tvivl på dig selv?
  • Er andres behov vigtigere en dine?
  • Føler du ofte skyld og skam?

Som barn har du måske ubevidst have tillagt dig en adfærd og nogle forsvarsmekanismer for at overleve – og måske kan du som voksen have svært ved at se, hvordan der er en sammenhæng mellem forældrenes afhængighed og de personlige vanskeligheder senere i livet.

Tilbuddet til dig vil være et gruppetilbud eller individuelle samtaler.

Gruppetilbuddet er gratis, hvis du har bopæl i Herning Kommune. Kurset løber over 6 gange, hvor I mødes her i Rusmiddelcenter Herning. Du vil møde andre, som du kan dele dine historie med uden at opleve dig anderledes. Der vil være 6-8 deltagere.