Familieorienteret behandling

Familie

Familiebehandling er Rusmiddelcenter Hernings tilbud til børnefamilier med alkoholproblemer, der ønsker at skabe forandring.

Hvis du har børn under 18 år, kan du og din familie blive tilbudt at deltage i den familieorienterede alkoholbehandling, som er et samlet behandlingstilbud for hele familien.

Børn over 18 år kan inddrages, hvis det findes relevant i din familie.

I den familieorienterede alkoholbehandling tilbyder vi både parsamtaler, familiesamtaler, børnegrupper, ungegrupper og voksengrupper.

Familiemedlemmer er ofte meget påvirkede af alkoholproblemerne, og forskning viser da også, at inddragelse af din familie i alkoholbehandlingen kan påvirke både dine alkoholvaner og familiefunktionen i positiv retning.

Hvorfor familieorienteret alkoholbehandling:

  • Et alkoholproblem er hele familiens problem
  • Behandling øger jeres samlede psykosociale trivsel og samspil
  • Behandlingen styrker jeres familierelationer og mestringsstrategier
  • I lærer som familie at tale sammen, italesætte tænker, følelser og oplevelser samt at respektere og forstå hinanden verdensopfattelser.
  • Som pårørende får du indsigt i og forståelse for trang og afhængighedsproblematikken
  • Behandlingen forebygger, at børnene på længere sigt kan udvikle misbrug, psykiske lidelser, sociale marginalisering m.v.
  • Alle familier besidder ressourcer til at løse deres egne problemer.
  • Behandling reducerer eller fjerner misbruget og reducerer risikoen og konsekvenserne af evt. tilbagefald.

Definition af rusmiddelproblem:
”Indtagelsen af rusmidler virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien, og de følelsesmæssige bånd belastes” – ”når rusmidlerne styrer og forstyrrer”

Fokus er således ikke mængden eller afhængigheden, men de relationelle konsekvenser.