SKP medarbejder – støtte og kontaktperson

Hvem er vi:

SKP (støtte- og kontaktpersons-ordningen) er et forsorgstilbud til borgere med sindslidelser, til borgere med et stof- eller alkoholmisbrug, samt til borgere med særlige sociale problemer, der ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.

SKP opsøger borgere, der ikke selv søger den hjælp de har brug for.

Eller vi kommer, når vi får en henvendelse fra en bekymret borger.

SKP arbejder også opsøgende på gadeplan og tilbyder kontakt på borgerens præmisser.

Normalt er det en privat sag at bede om hjælp, men som socialt vanskeligt stillet, kan det være svært at bede om hjælp, derfor er andre nødt til at handle …

Målgruppen er de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere, kriminelle, samt hjemløse, som ikke kan gøre brug af eksisterende tilbud.

Hvordan arbejder vi:

  • Når vi modtager en henvendelse, laver vi en opsøgende indsats.
  • Når og hvis kontakt er opnås, står vi til rådighed og bliver ved indtil rette hjælp er fundet.
  • Vi er et midlertidigt tilbud, men ofte af langvarig karakter.

Vi har brug for din henvendelse, og de oplysninger du kan give.

Kontakt vores SKP-medarbejder: Jimmi Madsen tlf. 30578667 eller på e-mail: jimmi.madsen@herning.dk